About LOFAR

Address

Oude Hoogeveensedijk 4
7991 PD Dwingeloo
The Netherlands
(+31) (0)521 595 100

Contact us

Astron

Initiator: ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy

eu  SNN

This project was co-financed by the EU, the European Fund for Regional Development and the Northern Netherlands Provinces (SNN), and EZ/KOMPAS.

Eerste resultaten LOFAR-AGRO project “PRECISIE BODEM EN WATER”

Stichting Duurzame Landbouw Oldambt Westerwolde koppelt het LOFAR-Agro project "Precisie Bodem en Water" van Wageningen UR aan de praktijk. Begin 2006 zijn in het werkgebied van de stichting (vanaf Valthermond tot Woldendorp) zeven akkerbouwers bij het project betrokken die geïnteresseerd zijn in het onderzoeken, ontwikkelen en demonstreren van een dynamisch gewasgroeimodel. Gedurende het groeiseizoen 2006 van tarwe en zetmeelaardappelen zijn de diverse partijen begonnen met waarnemingen. Deze waarnemingen worden op 7 februari aan alle deelnemers van het consortium gepresenteerd. Om deze dag een feestelijk tintje te geven zal de dag worden afgesloten met een officiële ondertekening van de project-overeenkomst.

De Stichting Duurzame Landbouw (DL) wil een voortrekkersrol spelen in het ontwikkelen en toepassen van moderne precisielandbouwtechnologie ten behoeve van een duurzame landbouw. Zij heeft in samenwerking met Wageningen UR en LOFAR een project ontwikkeld dat zich richt op plaatsspecifiek bodem- en watermanagement. Met behulp van de LOFAR-infrastructuur (sensornetwerken) en daaraan gekoppelde rekenmodellen zal de samenstelling van de bodem en het water in de bodem gemonitord worden.

LOFAR is in 2004 als project van ASTRON gestart. LOFAR is een innovatieprogramma dat zich, naast het hoofddoel astronomisch onderzoek, ondermeer richt op het realiseren van een zeer groot sensornetwerk (Wide Area Adaptive Sensornetwork). Hierbij worden sensoren via breedband internet gekoppeld aan de centrale LOFAR supercomputer STELLA, gevestigd bij het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen LOFAR-Agro zijn vier projecten actief onder leiding van Wageningen UR. Het LOFAR-Agro project "Plaatsspecifiek bodem- en watermanagement " is een van deze projecten. Wageningen UR, penvoerder van LOFAR-Agro, wil akkerbouwers intensief betrekken bij opdrachtformulering en uitvoering. Immers, zij moeten de praktijkproblemen benoemen en prioriteren, zodat het onderzoek oplossingen kan aanreiken die ook werkelijk gevraagd worden in de praktijk. De stichting Duurzame Landbouw Oldambt Westerwolde heeft daarom begin 2006 in het werkgebied van de Stichting zeven akkerbouwers bij het project betrokken.

Het LOFAR-Agro project "Plaatsspecifiek bodem- en watermanagement " is een samenwerking van diverse partijen. Naast Wageningen UR en de akkerbouwers nemen daaraan deel DACOM, ORDINA VERTIS, HLB, Soil Company, Kverneland en RINGadvies. Gedurende het groeiseizoen van tarwe en zetmeelaardappelen 2006 zijn de partijen begonnen met waarnemingen, welke op 7 februari aan de andere deelnemers van het consortium worden gepresenteerd. Ook zal, op basis van de eerste meetgegevens, begonnen worden met het proefdraaien met de modellen. Om deze dag een feestelijk tintje te geven zal de dag worden afgesloten met een officiële ondertekening van de project-overeenkomst.

Vertegenwoordigers van de media zijn uitgenodigd om bij de officiële ondertekening van de overeenkomst aanwezig te zijn, waarbij tevens vragen over het project gesteld kunnen worden. Dit zal plaats vinden om 16.00 uur in de restaurant De Urnenhoeve, Wedderbergenweg 3, 9698 Wedde.

Voor meer informatie:
Ir. Harm de Vries, projectleider, e-mail hdevries [at] ringadvies [dot] nl
Drs. Joris van Enst, wetenschappelijk directeur LOFAR, tel. 0521 596562, e-mail enst [at] astron [dot] nl

ASTRON initiated LOFAR as a new and innovative effort to force a breakthrough in sensitivity for astronomical observations at radio-frequencies below 250 MHz. 
Development: Dripl | Design: Kuenst   © copyright 2020 Lofar